Parlament schválil nový zákon o športe

Legislatíva garantuje finančné prostriedky pre šport, nový zákon podporilo až 132 zo 135 prítomných poslancov. "Vyšlo to do tretice. Veľmi sa teším z toho, že po dlhých rokovaniach sa na Slovensku schválil takýto zákon. Pevne verím, že prispeje k zlepšeniu práce športových zväzov, príprav a zabezpečenia samotných športovcov k dosiahnutiu úspechov na významných podujatiach. Chcem vysoko oceniť aj diskusiu. Bola vecná, konštruktívna, prišlo i k politickej zhode. Som rád, že v tejto súvislosti nedávno schválili aj rozpočet verejnej správy - navýšenie financií pre šport," uviedol na štvrtkovom popoludňajšom brífingu predseda NR SR Peter Pellegrini.

Podľa jeho pozmeňujúceho návrhu, následného odobrenia a súhlasného stanoviska, musia byť financie pre šport v kapitole ministerstva školstva automaticky rozpočtované minimálne na úrovni minulého roka. "Som rád, že sa prijal môj pozmeňovací návrh. Garantované je, že rozpočet pre šport nesmie klesnúť pod výšku rozpočtu pre šport z roku predchádzajúceho," skonštatoval šéf parlamentu. K jeho slovám sa na tlačovej konferencii pridal aj Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler: "Ja som chcel zaviesť do tohto nového zákona o športe predovšetkým transparentnosť, objektivitu, kontrolné mechanizmy, čo sa aj podarilo. Chcem sa poďakovať všetkým, kto sa zaslúžil o realizáciu. Zákon pomáha nielen profesionálnym športovcom, ale aj mládeži."

Dôležitým prvkom návrhu je podľa predkladajúceho rezortu školstva nový informačný systém, v ktorom bude povinnosť zaregistrovať sa. Systém následne zverejní údaje o športových organizáciách, športovcoch i športových odborníkoch. V databáze budú zverejnené aj zmluvy, ktoré preukážu hospodárenie s verejnými financiami, ale aj sponzorské dary, prostredníctvom takzvaného transparentného účtu. Ten, kto bude žiadať podporu z verejných zdrojov, musí mať status "spôsobilý". Systém ho takto označí len pri dodržiavaní pravidiel. Ktokoľvek bude mať možnosť verejne sledovať smerovanie a využitie verejných prostriedkov v športe. Odmeny pre dobrovoľníkov v športe do výšky 500 eur sa podľa slov Pellegriniho nebudú zdaňovať (má to byť náhrada za stratu času, pozn.), no zverejňovať v informačnom systéme športu. "Môžem prezradiť, že všetky zväzy, ktoré budú v systéme ´prijímateľné´, dostanú na budúci rok o 20 až 40 percent viac finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu," podotkol predseda NR SR.

Vďaka zákonu sa stransparentní financovanie, do športu sa má dostať viac peňazí, a to nielen nárazovo, ale aj dlhodobo a systémovo. Subjekty v športe môžu využiť existujúce zdravé ekonomické prostredie, ktoré tvorí plánovanie, rozpočty, kontroly a vyhodnotenie hospodárenia, čo doteraz pri nepredvídateľnom dotačnom systéme nebolo možné. Schválený zákon navrhuje, aby čo najviac peňazí do športu prerozdeľovali automaticky, podľa vzorca. Ten definuje kritériá, ako napríklad masovú (členskú) základňu, športové úspechy, popularitu daného športu a ďalšie faktory. "Podľa mojich informácií sa investovalo do športu na tento rok cca 33,5 milióna eur. Predpokladám, že po schálení zákona o športe a navýšení finančných prostriedkov to bude na kalendárny rok 2016 rámcovo približne 40 miliónov eur na podporu samotného športu," povedal Peter Pellegrini a doplnil: "Rozpočet ráta aj s tým, že na budúci rok sa uskutočnia olympijské hry i paralympijské hry v brazílskom Riu de Janeiro."

Podľa nového zákona manažovanie slovenského športu dostane nové pravidlá, a to nielen na úrovni štátu, ale aj na úrovni zväzov. Športovci a kluby sa po novom budú podieľať na riadení a kontrole ich zväzov, čo im umožnia povinné pravidlá pre stanovy a fungovanie zväzov. Nová funkcia - hlavný kontrolór športu - má usmerniť kontrolórov zväzov a priniesť poriadok aj do systému vzdelávania. Každá športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov a jej príjem zo štátneho rozpočtu za dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia presiahne 50 000 eur ročne, bude povinná obsadiť funkciu kontrolóra.

Nový zákon zabezpečí aj právo maloletých športovcov a ich rodičov slobodne sa rozhodnúť, v ktorom klube bude ich dieťa šport vykonávať. Doteraz totiž mohli športové kluby robiť deťom problémy pri ich registrácii do iného klubu, na čo upozorňovala Slovenská občianska koalícia, podľa ktorej mohli kluby doteraz pri preregistrácii dieťaťa "vytĺkať" peniaze od rodičov pod hrozbou zákazu vykonávať šport až na 12 mesiacov. "Pre šport sa novým zákonom schválilo transparentnejšie prostredie a pravidlá. Smerujeme k tomu, aby v Slovenskej republike športoval nielen ten, kto má peniaze, ale ten, kto má chuť," vyjadril sa predseda parlamentu Peter Pellegrini.

Zákon má po podpise prezidentom nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016 s výnimkou bodu, v ktorom rezort navrhuje vytvoriť nový typ strednej školy - stredná športová škola. Tento typ školy by ponúkal stredné odborné vzdelanie, pričom by bol orientovaný výlučne na žiakov so športovým nadaním. Táto časť by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.

27.11.2015 | MS, SITA

Pripojte sa

Čo u nás ešte nájdete?

Servis

Servis

ypletanie rakiet priamo v športovom areáli. Kompletný servis lyží, snowboardov a byciklov.

Snackbar

Snackbar

Rýchle občerstvenie, s príjemním posedením popri Vašich športových aktivitách.

Restaurant

Restaurant

Obedy, večere, promócie, svadobné posedenia či spoločenské stretnutia práve u nás.